Chuồn chuồn

Mã số
951
Tên
Chuồn chuồn hổ
Giá mặt (VNĐ)
12 xu
Kích thước (mm)
44 x 35
Mã số
952
Tên
Chuồn chuồn bão
Giá mặt (VNĐ)
12 xu
Kích thước (mm)
44 x 35
Mã số
953
Tên
Chuồn chuồn cánh đốm
Giá mặt (VNĐ)
20 xu
Kích thước (mm)
44 x 35
Mã số
954
Tên
Chuồn chuồn nương
Giá mặt (VNĐ)
30 xu
Kích thước (mm)
44 x 35
Mã số
955
Tên
Chuồn chuồn suối
Giá mặt (VNĐ)
40 xu
Kích thước (mm)
44 x 35
Mã số
956
Tên
Chuồn chuồn cánh vàng
Giá mặt (VNĐ)
50 xu
Kích thước (mm)
44 x 35
Mã số
957
Tên
Chuồn chuồn cánh khoang
Giá mặt (VNĐ)
60 xu
Kích thước (mm)
44 x 35
Mã số
958
Tên
Chuồn chuồn cánh đen
Giá mặt (VNĐ)
1 đồng
Kích thước (mm)
44 x 35
Tên bộ tem
Chuồn chuồn
Mã số tem
321
Danh mục Viet Stamp
951-958
Loại tem
Chuyên đề
Số mẫu
08
Tổng giá mặt tem (VNĐ)
2 đồng 24 xu
Tổng giá mặt bộ tem
2 đồng 24 xu
Ngày phát hành
28-01-1977
Kích thước tem (mm)
44 x 35
Số răng tem
12
Số tem trên mỗi tờ
25 ( 5 x 5 )
Họa sĩ thiết kế
Đỗ Việt Tuấn
Phương pháp in
Offset
Số màu
Nhiều màu
Nơi in
Liên Xô
Không răng
Specimen
CTO
Dấu ngày đầu tiên
Tags
Thẻ mua hàng
Block tem 4 con: 22,000đ

ADD TO CART

Giao hàng: Toàn thế giới
Quý danh
Email
Nội dung
Gửi thông tin
© 2007-2012 Trang tin điện tử Viet Stamp | Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tầm tem Việt Stamp (VSC)