Chủ đề: BÓNG ĐÁ

Ngày PH: 31-01-1991

Hết hàng
Cúp bóng đá châu Âu (EURO '92)

Mã số tem: 2442-2446, 643B-Bloc 102

Ngày PH: 14-05-1992

Hết hàng
Bóng đá Thế giới ITALIA '90 (bộ 4) (in đè)

Mã số tem: 2258-2264, 606B-Bloc 85

Ngày PH: 25-09-1990

Hết hàng

Ngày PH: 22-06-1990

Hết hàng
Giải Bóng đá Thế giới Italia '90 (bộ 2)

Mã số tem: 2155-2161, 598B-Bloc 76

Ngày PH: 19-04-1990

Hết hàng

Ngày PH: 30-11-1985

Hết hàng
Giải bóng đá thế giới Mexico '86 (bộ 2)

Mã số tem: 1697-1703, 488B-Bloc 44

Ngày PH: 03-03-1986

Hết hàng

Ngày PH: 01-07-2003

Hết hàng

Ngày PH: 15-7-1982

Hết hàng
Bóng đá quốc tế

Mã số tem: 1283-1290

Ngày PH: 15-4-1982

Hết hàng

Ngày PH: 30-03-1993

Hết hàng

Ngày PH: 20-04-1994

Hết hàng
Thế vận hội At-lan-ta ‘96

Mã số tem: 2786-2788

Ngày PH: 08-07-1996

Hết hàng

Ngày PH: 01-06-1996

Hết hàng

Ngày PH: 10-06-1998

Hết hàng
Cúp bóng đá Thế giới 2002

Mã số tem: 3204-3207

Ngày PH: 01-6-2002

Hết hàng

Ngày PH: 24-7-2001

Hết hàng
Cúp bóng đá Thế giới 2006

Mã số tem: 3400-3401

Ngày PH: 01-05-2006

Hết hàng
© 2007-2012 Trang tin điện tử Viet Stamp | Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tầm tem Việt Stamp (VSC)