Chủ đề: CẦU
Xa lộ Sài Gòn - Biên Hòa

Mã số tem: 198-201

Ngày PH: 28-07-1961

Hết hàng

Ngày PH: 02-10-2010

Hết hàng
Kiến trúc cổ ở Huế

Mã số tem: 2138-2141, 586B-Bloc 74

Ngày PH: 20-02-1990

Hết hàng
Hội An - Di sản Văn hoá Thế giới

Mã số tem: 3312, 931B-Bloc 144

Ngày PH: 01-12-2004

Hết hàng
Cầu Việt Nam

Mã số tem: 3232-3235

Ngày PH: 27-09-2002

Hết hàng

Ngày PH: 07-11-1983

Hết hàng

Ngày PH: 05-10-1984

Hết hàng
© 2007-2012 Trang tin điện tử Viet Stamp | Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tầm tem Việt Stamp (VSC)