Chủ đề: CHIẾN TRANH

Ngày PH: 20-08-2014

Hết hàng

Ngày PH: 05-05-2014

Hết hàng

Ngày PH: 15-02-2013

Hết hàng

Ngày PH: 09-07-2012

Hết hàng
Tái thiết khu gia cư

Mã số tem: 419-420

Ngày PH: 15-09-1970

Hết hàng
Tái thiết Cố đô Huế

Mã số tem: 416-417

Ngày PH: 10-06-1971

Hết hàng

Ngày PH: 31-01-1970

Hết hàng
Chiến dịch chiêu hồi

Mã số tem: 388-389

Ngày PH: 01-06-1969

Hết hàng
Quân bưu

Mã số tem: 383

Ngày PH: 01-02-1969

Hết hàng

Ngày PH: 01-11-1966

Hết hàng

Ngày PH: 11-05-1990

Hết hàng

Ngày PH: 30-4-1985

Hết hàng

Ngày PH: 10-10-1969

Hết hàng
Đồ đồng thời đại Hùng Vương

Mã số tem: 1750-1756, 500B-Bloc 47

Ngày PH: 15-10-1986

Hết hàng

Ngày PH: 01-03-1986

Hết hàng

Ngày PH: 07-12-1984

Hết hàng

Ngày PH: 15-11-1984

Hết hàng

Ngày PH: 20-07-1984

Hết hàng

Ngày PH: 07-05-1984

Hết hàng
Tem Quân đội

Mã số tem: 1484

Ngày PH: 05-05-1984

Hết hàng

Ngày PH: 20-06-1969

Hết hàng
Miền Nam chiến thắng

Mã số tem: 613-617

Ngày PH: 16-02-1969

Hết hàng
Sản xuất và chiến đấu

Mã số tem: 609-612

Ngày PH: 15-12-1968

Hết hàng
Bắn rơi 3000 máy bay Mỹ

Mã số tem: 583-586

Ngày PH: 25-6-1968

Hết hàng

Ngày PH: 05-03-1968

Hết hàng

Ngày PH: 19-12-1967

Hết hàng
Bắn rơi 2.500 máy bay Mỹ

Mã số tem: 544-545

Ngày PH: 06-11-1967

Hết hàng

Ngày PH: 15-10-1967

Hết hàng
Tem Quân đội

Mã số tem: 539

Ngày PH: 07-10-1967

Hết hàng
Bắn rơi 2.000 máy bay Mỹ

Mã số tem: 529-530

Ngày PH: 05-06-1967

Hết hàng

Ngày PH: 13-05-1985

Hết hàng
Trang
1
2
PagingTotal 72
© 2007-2012 Trang tin điện tử Viet Stamp | Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tầm tem Việt Stamp (VSC)