Chủ đề: CHIM
Chim vườn quốc gia Xuân Thủy

Mã số tem: 3593-3596, 1036B-Bloc 165

Ngày PH: 01-06-2013

Hết hàng

Ngày PH: 20-12-1971

Hết hàng
Động vật Vườn Quốc gia Ba Bể

Mã số tem: 3529-3532, 1006B-Bloc 163

Ngày PH: 15-05-2011

Hết hàng
Các loại Chim

Mã số tem: 406-409

Ngày PH: 15-01-1970

Hết hàng
Chim quý hiếm ven biển Việt Nam

Mã số tem: 3503-3505, 986B-Bloc 160

Ngày PH: 25-05-2010

Hết hàng

Ngày PH: ??-12-1984

Hết hàng

Ngày PH: 19-05-1991

Hết hàng
Sếu quý hiếm (WWF)

Mã số tem: 2301-2307

Ngày PH: 14-03-1991

Hết hàng
Chim Bồ câu

Mã số tem: 2465-2469

Ngày PH: 03-07-1992

Hết hàng
Bảo vệ rừng

Mã số tem: 2274-2275

Ngày PH: 15-11-1990

Hết hàng
Thạch Sanh

Mã số tem: 2243-1148

Ngày PH: 20-09-1990

Hết hàng

Ngày PH: 10-09-1990

Hết hàng

Ngày PH: 14-7-1989

Hết hàng

Ngày PH: 27-05-1990

Hết hàng

Ngày PH: 11-05-1990

Hết hàng

Ngày PH: 10-04-1990

Hết hàng

Ngày PH: 02-12-1985

Hết hàng
Tranh thiếu nhi Việt Nam

Mã số tem: 1954-1960, 550B-Bloc 62

Ngày PH: 25-09-1988

Hết hàng
Chim Vẹt

Mã số tem: 1940-1956, 544B-Bloc 61

Ngày PH: 05-05-1988

Hết hàng
Năm Quốc tế Hòa bình

Mã số tem: 1783-1784

Ngày PH: 07-12-1986

Hết hàng
Đại hội VI Đảng Cộng sản Việt Nam

Mã số tem: 1772-1775, 504B-Bloc 48

Ngày PH: 20-11-1986

Hết hàng
Triển lãm tem Quốc tế Ac-hen-ti-na '85

Mã số tem: 1614-1620, Block 37

Ngày PH: 05-7-1985

Hết hàng
Kỷ niệm 40 năm chiến thắng Phát xít

Mã số tem: 1599-1602, Block 34

Ngày PH: 05-6-1985

Hết hàng
Chim đồng nước

Mã số tem: 1442-1449

Ngày PH: 20-11-1983

Hết hàng
Triển lãm Tem Thế giới Stockholmia '86 (Chim)

Mã số tem: 1733-1739, 496B-Bloc 46

Ngày PH: 28-08-1986

Hết hàng

Ngày PH: 01-05-1986

Hết hàng

Ngày PH: 30-08-1984

Hết hàng
Trang
1
23
PagingTotal 83
© 2007-2012 Trang tin điện tử Viet Stamp | Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tầm tem Việt Stamp (VSC)