Chủ đề: CHỮ THẬP ĐỎ

Ngày PH: 17-11-1963

Hết hàng
Diệt trừ sốt rét

Mã số tem: 218-221

Ngày PH: 07-04-1962

Hết hàng
69-71

Mã số tem: 69-71

Ngày PH: ??-11-1918, ??-??-1919

Hết hàng
66-68

Mã số tem: 66-68

Ngày PH: ??-02-1915, ??-??-1917

Hết hàng
65

Mã số tem: 65

Ngày PH: ??-11-1914

Hết hàng

Ngày PH: 25-09-1990

Hết hàng
Tiêm chủng phòng bệnh

Mã số tem: 1949

Ngày PH: 01-06-1988

Hết hàng

Ngày PH: 15-5-1982

Hết hàng

Ngày PH: 08-05-1960

Hết hàng
Kỷ niệm Hồng Thập Tự

Mã số tem: 162-165

Ngày PH: 08-05-1960

Hết hàng
© 2007-2012 Trang tin điện tử Viet Stamp | Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tầm tem Việt Stamp (VSC)