Chủ đề: CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Ngày PH: 01-07-2015

Hết hàng

Ngày PH: 06-09-2011

Hết hàng

Ngày PH: 05-01-2011

Hết hàng

Ngày PH: 19-05-1991

Hết hàng

Ngày PH: 11-05-1990

Hết hàng

Ngày PH: 30-8-1985

Hết hàng

Ngày PH: 28-8-1985

Hết hàng
Đại hội VI Đảng Cộng sản Việt Nam

Mã số tem: 1772-1775, 504B-Bloc 48

Ngày PH: 20-11-1986

Hết hàng

Ngày PH: 06-7-1985

Hết hàng

Ngày PH: 06-5-1985

Hết hàng

Ngày PH: 30-4-1985

Hết hàng

Ngày PH: 26-4-1985

Hết hàng

Ngày PH: 05-10-1984

Hết hàng

Ngày PH: 07-05-1984

Hết hàng

Ngày PH: 19-5-1968

Hết hàng
Lời kêu gọi của Bác

Mã số tem: 577-580

Ngày PH: 25-4-1968

Hết hàng

Ngày PH: 30-01-1967

Hết hàng

Ngày PH: 15-02-1982

Hết hàng
Tết trồng cây

Mã số tem: 1256-1257

Ngày PH: 15-11-1981

Hết hàng

Ngày PH: 06-10-1980

Hết hàng
Năm Quốc tế Thiếu nhi 1979

Mã số tem: 1103-1106

Ngày PH: 01-6-1979

Hết hàng

Ngày PH: 19-5-1978

Hết hàng

Ngày PH: 19-05-1965

Hết hàng
Trang
1
23
PagingTotal 89
© 2007-2012 Trang tin điện tử Viet Stamp | Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tầm tem Việt Stamp (VSC)