Chủ đề: CÔNG GIÁO
Quân bưu

Mã số tem: 383

Ngày PH: 01-02-1969

Hết hàng
Đức Mẹ La Vang

Mã số tem: 226-229

Ngày PH: 07-07-1962

Hết hàng

Ngày PH: 05-09-1961

Hết hàng
Hội hoạ Tây Ban Nha

Mã số tem: 2447-2453, 644B-Bloc 103

Ngày PH: 30-05-1992

Hết hàng

Ngày PH: 13-11-1990

Hết hàng
Xích lô

Mã số tem: 3249-3250

Ngày PH: 01-04-2003

Hết hàng
Nhà thờ Phú Cam

Mã số tem: 126-127

Ngày PH: 25-12-1958

Hết hàng
© 2007-2012 Trang tin điện tử Viet Stamp | Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tầm tem Việt Stamp (VSC)