Chủ đề: CÔNG NGHIỆP

Ngày PH: 29-10-1969

Hết hàng

Ngày PH: 01-11-1968

Hết hàng
Tiểu công nghệ Việt Nam

Mã số tem: 344-347

Ngày PH: 22-07-1967

Hết hàng

Ngày PH: 01-11-1966

Hết hàng

Ngày PH: 15-01-1964

Hết hàng

Ngày PH: 19-05-1991

Hết hàng

Ngày PH: 10-04-1976

Hết hàng

Ngày PH: 27-12-1988

Hết hàng
Nhà máy thủy điện

Mã số tem: 1961-1962

Ngày PH: 27-09-1988

Hết hàng

Ngày PH: 28-08-1988

Hết hàng
Giàn khoan dầu

Mã số tem: 1939

Ngày PH: 28-04-1988

Hết hàng
Đại hội VI Đảng Cộng sản Việt Nam

Mã số tem: 1772-1775, 504B-Bloc 48

Ngày PH: 20-11-1986

Hết hàng

Ngày PH: 07-11-1983

Hết hàng
Tem Quân đội

Mã số tem: 1749

Ngày PH: 01-10-1986

Hết hàng

Ngày PH: 25-02-1986

Hết hàng

Ngày PH: 30-08-1984

Hết hàng

Ngày PH: 20-07-1984

Hết hàng

Ngày PH: 30-12-2003

Hết hàng

Ngày PH: 19-12-1967

Hết hàng
Bắn rơi 2.500 máy bay Mỹ

Mã số tem: 544-545

Ngày PH: 06-11-1967

Hết hàng
Tên lửa Trung Quốc

Mã số tem: 537-538

Ngày PH: 25-07-1967

Hết hàng

Ngày PH: 30-01-1967

Hết hàng

Ngày PH: 01-05-1966

Hết hàng

Ngày PH: 25-12-1982

Hết hàng

Ngày PH: 280-02-1982

Hết hàng
Kế hoạch 5 năm (1976 - 1980)

Mã số tem: 1098-1102

Ngày PH: 01-6-1979

Hết hàng
Kế hoạch 5 năm (1976 - 1980)

Mã số tem: 1091-1095

Ngày PH: 01-5-1979

Hết hàng
Kỷ niệm ngày 19-8 và 02-9

Mã số tem: 1049-1052

Ngày PH: 15-8-1978

Hết hàng
Công nghiệp nặng

Mã số tem: 336-338

Ngày PH: 25-01-1964

Hết hàng
Công nghiệp hoá chất

Mã số tem: 309-310

Ngày PH: 11-08-1963

Hết hàng
Công, nông nghiệp

Mã số tem: 290-291

Ngày PH: 25-02-1963

Hết hàng
Trang
1
2
PagingTotal 53
© 2007-2012 Trang tin điện tử Viet Stamp | Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tầm tem Việt Stamp (VSC)