Chủ đề: DI SẢN THẾ GIỚI

Ngày PH: 01-07-2014

Hết hàng

Ngày PH: 01-06-2014

Hết hàng

Ngày PH: 12-01-1971

Hết hàng
Tái thiết Cố đô Huế

Mã số tem: 416-417

Ngày PH: 10-06-1971

Hết hàng

Ngày PH: 02-01-1970

Hết hàng
Danh lam thắng cảnh

Mã số tem: 280-283

Ngày PH: 02-12-1964

Hết hàng

Ngày PH: 02-10-2010

Hết hàng

Ngày PH: 17-09-1991

Hết hàng
Kiến trúc cổ ở Huế

Mã số tem: 2138-2141, 586B-Bloc 74

Ngày PH: 20-02-1990

Hết hàng
Hội An - Di sản Văn hoá Thế giới

Mã số tem: 3312, 931B-Bloc 144

Ngày PH: 01-12-2004

Hết hàng
Du lịch

Mã số tem: 1925-1931, 541B-Bloc 60

Ngày PH: 20-04-1988

Hết hàng

Ngày PH: 25-02-1986

Hết hàng
Phong cảnh vịnh Hạ Long

Mã số tem: 1513-1522

Ngày PH: 30-07-1984

Hết hàng
Bom khinh khí Trung Quốc

Mã số tem: 546-547

Ngày PH: 20-11-1967

Hết hàng

Ngày PH: 25-11-1965

Hết hàng

Ngày PH: 15-10-2008

Hết hàng
Chùa Thiên Mụ (Huế)

Mã số tem: 134-135

Ngày PH: 15-05-1959

Hết hàng

Ngày PH: 01-04-2004

Hết hàng

Ngày PH: 05-06-2002

Hết hàng
© 2007-2012 Trang tin điện tử Viet Stamp | Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tầm tem Việt Stamp (VSC)