Chủ đề: ĐẠI HỘI THỂ THAO
Thế vận hội mùa đông Albertville '92

Mã số tem: 2349-2355, 624B-Bloc 91

Ngày PH: 15-07-1991

Hết hàng

Ngày PH: 01-08-1992

Hết hàng

Ngày PH: 31-01-1991

Hết hàng

Ngày PH: 20-06-1990

Hết hàng

Ngày PH: 27-8-1989

Hết hàng

Ngày PH: 30-11-1985

Hết hàng

Ngày PH: 30-8-1985

Hết hàng

Ngày PH: 10-10-1983

Hết hàng
Thế vận hội mùa đông Sa-ra-gie-vô '84

Mã số tem: 1454-1460, 433B-Bloc 24

Ngày PH: 30-01-1984

Hết hàng

Ngày PH: 01-07-2003

Hết hàng

Ngày PH: 25-11-1966

Hết hàng

Ngày PH: 19-11-1982

Hết hàng

Ngày PH: 15-7-1982

Hết hàng

Ngày PH: 01-5-1980

Hết hàng
Đại hội Thể thao GANEFO

Mã số tem: 326-329

Ngày PH: 10-11-1963

Hết hàng

Ngày PH: 01-09-1962

Hết hàng

Ngày PH: 28/03/1992

Hết hàng

Ngày PH: 05/02/1992

Hết hàng

Ngày PH: 09-01-1992

Hết hàng
Thế vận hội mùa hè Los Angeles '84 (bộ 1)

Mã số tem: 2378-2384, 630B-Bloc 95

Ngày PH: 09-01-1992

Hết hàng

Ngày PH: 09-01-1992

Hết hàng

Ngày PH: 01-01-1993

Hết hàng

Ngày PH: 15-06-1994

Hết hàng

Ngày PH: 30-08-1995

Hết hàng

Ngày PH: 05-04-1995

Hết hàng
Thế vận hội At-lan-ta ‘96

Mã số tem: 2786-2788

Ngày PH: 08-07-1996

Hết hàng

Ngày PH: 13-07-1998

Hết hàng

Ngày PH: 10-06-1998

Hết hàng
Thế vận hội mùa hè 2004

Mã số tem: 3303-3306

Ngày PH: 01-08-2004

Hết hàng
Thế vận hội Sydney 2000

Mã số tem: 3066-3068

Ngày PH: 15-09-2000

Hết hàng

Ngày PH: 20-07-2000

Hết hàng
Thế vận hội Bắc Kinh 2008

Mã số tem: 3449-3452

Ngày PH: 15-03-2008

Hết hàng
© 2007-2012 Trang tin điện tử Viet Stamp | Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tầm tem Việt Stamp (VSC)