Chủ đề: ĐIỀN KINH
Thể dục và thể thao

Mã số tem: 305-308

Ngày PH: 14-12-1965

Hết hàng

Ngày PH: 01-08-1992

Hết hàng

Ngày PH: 31-01-1991

Hết hàng

Ngày PH: 20-06-1990

Hết hàng

Ngày PH: 01-07-2003

Hết hàng

Ngày PH: 28/03/1992

Hết hàng

Ngày PH: 09-01-1992

Hết hàng
Thế vận hội mùa hè Los Angeles '84 (bộ 1)

Mã số tem: 2378-2384, 630B-Bloc 95

Ngày PH: 09-01-1992

Hết hàng

Ngày PH: 09-01-1992

Hết hàng

Ngày PH: 05-04-1995

Hết hàng
Thế vận hội mùa hè 2004

Mã số tem: 3303-3306

Ngày PH: 01-08-2004

Hết hàng
Thế vận hội Sydney 2000

Mã số tem: 3066-3068

Ngày PH: 15-09-2000

Hết hàng
© 2007-2012 Trang tin điện tử Viet Stamp | Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tầm tem Việt Stamp (VSC)