Chủ đề: GIAO THÔNG VẬN TẢI
Đèn biển Việt Nam

Mã số tem: 3589-3592

Ngày PH: 15-05-2013

Hết hàng
Cầu mái ngói

Mã số tem: 3561-3563

Ngày PH: 08-04-2012

Hết hàng

Ngày PH: 01-10-2011

Hết hàng
Phát triển Ngư nghiệp

Mã số tem: 450-452

Ngày PH: 10-01-1972

Hết hàng

Ngày PH: 20-12-1971

Hết hàng
Ngày Quân lực

Mã số tem: 436-437

Ngày PH: 19-06-1971

Hết hàng

Ngày PH: 06-06-1971

Hết hàng

Ngày PH: 10-07-1969

Hết hàng

Ngày PH: 15-12-1968

Hết hàng

Ngày PH: 01-11-1968

Hết hàng
Xây dựng nông thôn

Mã số tem: 356-359

Ngày PH: 26-01-1968

Hết hàng
Đời sống dân chúng

Mã số tem: 340-343

Ngày PH: 01-05-1967

Hết hàng
Danh lam thắng cảnh

Mã số tem: 280-283

Ngày PH: 02-12-1964

Hết hàng
Xa lộ Sài Gòn - Biên Hòa

Mã số tem: 198-201

Ngày PH: 28-07-1961

Hết hàng

Ngày PH: 02-10-2010

Hết hàng
Đầu máy xe lửa cổ

Mã số tem: 2322-2328

Ngày PH: 10-05-1991

Hết hàng
Ô tô đua

Mã số tem: 2234-2340, 621B-Bloc 90

Ngày PH: 24-05-1991

Hết hàng

Ngày PH: 22-02-1991

Hết hàng
Tàu vũ trụ con thoi

Mã số tem: 2435-2440

Ngày PH: 12-04-1992

Hết hàng

Ngày PH: 10-09-1990

Hết hàng
Tàu biển hiện đại

Mã số tem: 2224-2229

Ngày PH: 20-07-1990

Hết hàng
Thuyền cổ

Mã số tem: 2194-2200, 595B-Bloc 81

Ngày PH: 10-06-1990

Hết hàng

Ngày PH: 27-05-1990

Hết hàng
Ô tô vận tải hiện đại

Mã số tem: 2131-2137

Ngày PH: 20-02-1990

Hết hàng

Ngày PH: 22-11-2004

Hết hàng
Cầu Việt Nam

Mã số tem: 3232-3235

Ngày PH: 27-09-2002

Hết hàng
Máy bay hàng không dân dụng Việt Nam

Mã số tem: 3223-3226, 893B-Bloc 138

Ngày PH: 01-08-2002

Hết hàng
Đầu máy xe lửa hiện đại

Mã số tem: 1973-1979, 555B-Bloc 64

Ngày PH: 30-12-1988

Hết hàng

Ngày PH: 09-04-1988

Hết hàng

Ngày PH: 19-01-1988

Hết hàng
Voi Châu Á

Mã số tem: 1807-1812

Ngày PH: 30-12-1986

Hết hàng

Ngày PH: 13-10-1983

Hết hàng
Thuyền buồm

Mã số tem: 1758-1764

Ngày PH: 20-10-1986

Hết hàng

Ngày PH: 12-05-1986

Hết hàng

Ngày PH: 15-12-1984

Hết hàng
Ô tô cổ

Mã số tem: 1540-1546

Ngày PH: 30-10-1984

Hết hàng
Trang
1
23
PagingTotal 97
© 2007-2012 Trang tin điện tử Viet Stamp | Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tầm tem Việt Stamp (VSC)