Chủ đề: HẢI SẢN
Danh lam thắng cảnh

Mã số tem: 280-283

Ngày PH: 02-12-1964

Hết hàng
Tôm biển

Mã số tem: 2315-2321

Ngày PH: 20-04-1991

Hết hàng

Ngày PH: 30-7-1985

Hết hàng
Cá nước mặn

Mã số tem: 531-536

Ngày PH: 25-07-1967

Hết hàng
Tôm, cua biển

Mã số tem: 429-434

Ngày PH: 19-08-1965

Hết hàng
Hải sản

Mã số tem: 837-842

Ngày PH: 25-10-1974

Hết hàng
Khai thác thủy sản

Mã số tem: 303-304

Ngày PH: 03-07-1963

Hết hàng
Ốc biển

Mã số tem: 661-664

Ngày PH: 26-4-1970

Hết hàng
Cua nước mặn

Mã số tem: 2547-2552

Ngày PH: 30-07-1993

Hết hàng
Cá ngựa

Mã số tem: 2861-2866

Ngày PH: 04-09-1997

Hết hàng

Ngày PH: 16-09-1998

Hết hàng
Ốc gai biển Việt Nam

Mã số tem: 3285-3287

Ngày PH: 01-02-2004

Hết hàng
© 2007-2012 Trang tin điện tử Viet Stamp | Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tầm tem Việt Stamp (VSC)