Chủ đề: HÀNG KHÔNG - VŨ TRỤ - THIÊN VĂN
Ngày Khí tượng Quốc tế

Mã số tem: 268-271

Ngày PH: 23-03-1964

Hết hàng
Tàu vũ trụ con thoi

Mã số tem: 2435-2440

Ngày PH: 12-04-1992

Hết hàng
Máy bay lên thẳng

Mã số tem: 2025-2031, Block 68

Ngày PH: 12-4-1989

Hết hàng
Máy bay hàng không dân dụng Việt Nam

Mã số tem: 3223-3226, 893B-Bloc 138

Ngày PH: 01-08-2002

Hết hàng
Ngày vũ trụ

Mã số tem: 1987-1993, 557B-Bloc 65

Ngày PH: 30-12-1988

Hết hàng

Ngày PH: 12-05-1986

Hết hàng
Sao chổi Ha-lây

Mã số tem: 1690-1693

Ngày PH: 24-02-1986

Hết hàng

Ngày PH: 27-04-1984

Hết hàng
Tem Quân đội

Mã số tem: 539

Ngày PH: 07-10-1967

Hết hàng
Tên lửa Trung Quốc

Mã số tem: 537-538

Ngày PH: 25-07-1967

Hết hàng

Ngày PH: 05-08-1966

Hết hàng
Cặp bay vũ trụ quốc tế

Mã số tem: 1386-1394, Bloc 17

Ngày PH: 12-04-1983

Hết hàng

Ngày PH: 07-3-1983

Hết hàng
Vũ trụ Liên Xô

Mã số tem: 443-446

Ngày PH: 05-10-1965

Hết hàng
Intercosmos 1980, chuyến bay vũ trụ Việt - Xô

Mã số tem: 1166-1171, 365B-Block 15

Ngày PH: 24-7-1980

Hết hàng

Ngày PH: 28-8-1978

Hết hàng

Ngày PH: 25-01-1964

Hết hàng

Ngày PH: 11-08-1963

Hết hàng
Trạm vũ trụ Sao Hoả I

Mã số tem: 299-302

Ngày PH: 21-05-1963

Hết hàng

Ngày PH: 28-12-1962

Hết hàng

Ngày PH: 17-2-1973

Hết hàng
Du hành vũ trụ Liên Xô

Mã số tem: 770-771

Ngày PH: 30-12-1972

Hết hàng

Ngày PH: 15-10-1971

Hết hàng

Ngày PH: 17-09-1971

Hết hàng
Vệ tinh Trung Quốc

Mã số tem: 698-699

Ngày PH: 10-4-1971

Hết hàng
Nhật thực toàn phần

Mã số tem: 2732

Ngày PH: 23-12-1995

Hết hàng
Máy bay vận tải

Mã số tem: 2779-2783

Ngày PH: 01-06-1996

Hết hàng

Ngày PH: 01-01-2001

Hết hàng

Ngày PH: 19-04-2008

Hết hàng
© 2007-2012 Trang tin điện tử Viet Stamp | Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tầm tem Việt Stamp (VSC)