Chủ đề: HỘI HỌA

Ngày PH: 09-07-2012

Hết hàng
Danh hoạ Châu Á (Tranh ngựa của Từ Bi Hồng)

Mã số tem: 2116-2122, 582B-Bloc 73

Ngày PH: 22-12-1989

Hết hàng

Ngày PH: 28-10-1989

Hết hàng
Hội hoạ Tây Ban Nha

Mã số tem: 2447-2453, 644B-Bloc 103

Ngày PH: 30-05-1992

Hết hàng

Ngày PH: 13-11-1990

Hết hàng

Ngày PH: 14-7-1989

Hết hàng
Tranh Pi-cat-xô

Mã số tem: 1886-1891

Ngày PH: 30-12-1987

Hết hàng

Ngày PH: 10-04-1990

Hết hàng
Tranh thiếu nhi Việt Nam

Mã số tem: 1954-1960, 550B-Bloc 62

Ngày PH: 25-09-1988

Hết hàng

Ngày PH: 07-12-1984

Hết hàng

Ngày PH: 15-11-1984

Hết hàng

Ngày PH: 30-04-1983

Hết hàng

Ngày PH: 16-01-1962

Hết hàng

Ngày PH: 18-11-1961

Hết hàng

Ngày PH: 30-01-1972

Hết hàng
Tranh Ngũ Hổ (Hàng Trống - Hà Nội)

Mã số tem: 728-733, Block 13

Ngày PH: 25-11-1971

Hết hàng

Ngày PH: Năm 1969

Hết hàng
Cộng hòa Việt Nam

Mã số tem: 74-77

Ngày PH: 26-10-1956

Hết hàng
Tranh Nhật Bản

Mã số tem: 2587-2593

Ngày PH: 09-04-1994

Hết hàng
Hội họa Việt Nam

Mã số tem: 2728-2731

Ngày PH: 15-11-1995

Hết hàng
Hội hoạ Việt Nam

Mã số tem: 2798-2799

Ngày PH: 10-09-1996

Hết hàng
Con Phụng

Mã số tem: 51

Ngày PH: 07-09-1955

Hết hàng
Rùa thiêng

Mã số tem: 48-50

Ngày PH: 20-7-1955

Hết hàng
Tem phạt: Con Rồng

Mã số tem: 44-47

Ngày PH: 06-06-1955

Hết hàng

Ngày PH: 05-03-1997

Hết hàng

Ngày PH: 16-09-1998

Hết hàng

Ngày PH: 01-07-1999

Hết hàng

Ngày PH: 10-03-1999

Hết hàng
Tranh bốn mùa

Mã số tem: 2941-2944

Ngày PH: 04-01-1999

Hết hàng

Ngày PH: 26-02-2002

Hết hàng
Tranh bốn mùa (bộ 2)

Mã số tem: 3103-3106

Ngày PH: 01-02-2001

Hết hàng

Ngày PH: 03-09-1952

Hết hàng
Tem phạt: Con lân

Mã số tem: 17-22

Ngày PH: 16-6-1952

Hết hàng
© 2007-2012 Trang tin điện tử Viet Stamp | Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tầm tem Việt Stamp (VSC)