Chủ đề: KHẢO CỔ
Kỷ niệm Hùng Vương

Mã số tem: 284-285

Ngày PH: 11-04-1964

Hết hàng

Ngày PH: 02-10-2010

Hết hàng
Đồ gốm thời Lý - Trần

Mã số tem: 2061-2065

Ngày PH: 01-7-1989

Hết hàng
Du lịch

Mã số tem: 1925-1931, 541B-Bloc 60

Ngày PH: 20-04-1988

Hết hàng
Đồ đồng thời đại Hùng Vương

Mã số tem: 1750-1756, 500B-Bloc 47

Ngày PH: 15-10-1986

Hết hàng
Thú tiền sử

Mã số tem: 1523-1530

Ngày PH: 30-08-1984

Hết hàng
Mỹ Sơn - Di sản Văn hóa Thế giới

Mã số tem: 3277-3279, 914B-Bloc 141

Ngày PH: 01-12-2003

Hết hàng
© 2007-2012 Trang tin điện tử Viet Stamp | Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tầm tem Việt Stamp (VSC)