Chủ đề: LIÊN HIỆP QUỐC

Ngày PH: 30-11-1970

Hết hàng

Ngày PH: 11-12-1968

Hết hàng
Năm Quốc tế Nhân quyền

Mã số tem: 375-376

Ngày PH: 10-12-1968

Hết hàng

Ngày PH: 07-04-1968

Hết hàng

Ngày PH: 10-12-1967

Hết hàng

Ngày PH: 15-12-1966

Hết hàng

Ngày PH: 12-10-1966

Hết hàng
Năm Hợp tác Quốc tế

Mã số tem: 291-293

Ngày PH: 26-06-1965

Hết hàng

Ngày PH: 21-03-1963

Hết hàng
Diệt trừ sốt rét

Mã số tem: 218-221

Ngày PH: 07-04-1962

Hết hàng

Ngày PH: 04-11-1961

Hết hàng
Năm Quốc tế Hòa bình

Mã số tem: 1783-1784

Ngày PH: 07-12-1986

Hết hàng

Ngày PH: 21-11-1960

Hết hàng
Năm của Người tỵ nạn

Mã số tem: 158-161

Ngày PH: 07-04-1960

Hết hàng

Ngày PH: 10-12-1958

Hết hàng
UNESCO

Mã số tem: 118-121

Ngày PH: 03-11-1958

Hết hàng
Đề cao nhân vị

Mã số tem: 114-117

Ngày PH: 26-10-1958

Hết hàng

Ngày PH: 10-10-1995

Hết hàng

Ngày PH: 15-05-1996

Hết hàng
Vì trẻ em Việt Nam

Mã số tem: 3135-3136

Ngày PH: 01-06-2001

Hết hàng

Ngày PH: 18-01-2000

Hết hàng
© 2007-2012 Trang tin điện tử Viet Stamp | Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tầm tem Việt Stamp (VSC)