Chủ đề: LÚA GẠO

Ngày PH: 07-08-2015

Hết hàng
Mùa gặt

Mã số tem: 440-442

Ngày PH: 28-09-1971

Hết hàng
Người cày có ruộng

Mã số tem: 418

Ngày PH: 29-08-1970

Hết hàng
Phụ nữ Việt Nam

Mã số tem: 384-387

Ngày PH: 23-02-1969

Hết hàng

Ngày PH: 01-11-1968

Hết hàng
Đời sống dân chúng

Mã số tem: 340-343

Ngày PH: 01-05-1967

Hết hàng

Ngày PH: 01-11-1966

Hết hàng
Thanh thiếu nông 4-T

Mã số tem: 303-304

Ngày PH: 25-11-1965

Hết hàng
Toàn dân bảo vệ non sông

Mã số tem: 244-247

Ngày PH: 07-07-1963

Hết hàng

Ngày PH: 21-03-1963

Hết hàng
Cải tiến nông thôn

Mã số tem: 214-217

Ngày PH: 11-12-1961

Hết hàng
90-95

Mã số tem: 90-95

Ngày PH: ??-01-1919

Hết hàng

Ngày PH: 28-10-1989

Hết hàng

Ngày PH: 25-09-1990

Hết hàng
Tranh thiếu nhi Việt Nam

Mã số tem: 1954-1960, 550B-Bloc 62

Ngày PH: 25-09-1988

Hết hàng

Ngày PH: 28-08-1988

Hết hàng
Tem Quân đội

Mã số tem: 1749

Ngày PH: 01-10-1986

Hết hàng

Ngày PH: 12-4-1973

Hết hàng

Ngày PH: 07-07-1960

Hết hàng

Ngày PH: ??-??-1954

Hết hàng
Hoạt động dinh điền

Mã số tem: 182-185

Ngày PH: 03-01-1961

Hết hàng

Ngày PH: 21-11-1960

Hết hàng
Cải cách điền địa

Mã số tem: 136-139

Ngày PH: 07-07-1959

Hết hàng

Ngày PH: 21-10-1957

Hết hàng

Ngày PH: 08-04-1999

Hết hàng
© 2007-2012 Trang tin điện tử Viet Stamp | Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tầm tem Việt Stamp (VSC)