Chủ đề: MÁY BAY - TRỰC THĂNG
Ngày Quân lực

Mã số tem: 436-437

Ngày PH: 19-06-1971

Hết hàng

Ngày PH: 02-10-2010

Hết hàng
Đèn biển

Mã số tem: 2456-2459

Ngày PH: 14-06-1992

Hết hàng

Ngày PH: 25-09-1990

Hết hàng

Ngày PH: 30-12-1987

Hết hàng
Máy bay lên thẳng

Mã số tem: 2025-2031, Block 68

Ngày PH: 12-4-1989

Hết hàng
Máy bay hàng không dân dụng Việt Nam

Mã số tem: 3223-3226, 893B-Bloc 138

Ngày PH: 01-08-2002

Hết hàng

Ngày PH: 12-05-1986

Hết hàng

Ngày PH: 27-04-1984

Hết hàng

Ngày PH: 07-05-1984

Hết hàng

Ngày PH: 19-12-1967

Hết hàng
Bắn rơi 2.500 máy bay Mỹ

Mã số tem: 544-545

Ngày PH: 06-11-1967

Hết hàng
Tem Quân đội

Mã số tem: 539

Ngày PH: 07-10-1967

Hết hàng
Bắn rơi 2.000 máy bay Mỹ

Mã số tem: 529-530

Ngày PH: 05-06-1967

Hết hàng

Ngày PH: 13-05-1985

Hết hàng

Ngày PH: 29-04-1966

Hết hàng

Ngày PH: 10-10-1973

Hết hàng
© 2007-2012 Trang tin điện tử Viet Stamp | Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tầm tem Việt Stamp (VSC)