Chủ đề: MÁY MÓC

Ngày PH: 29-9-2013

Hết hàng
Phát triển Ngư nghiệp

Mã số tem: 450-452

Ngày PH: 10-01-1972

Hết hàng
Ngày Quân lực

Mã số tem: 436-437

Ngày PH: 19-06-1971

Hết hàng

Ngày PH: 01-11-1968

Hết hàng
Xây dựng nông thôn

Mã số tem: 356-359

Ngày PH: 26-01-1968

Hết hàng

Ngày PH: 01-11-1966

Hết hàng

Ngày PH: 22-06-1966

Hết hàng
Đài vi ba Sài Gòn

Mã số tem: 309-310

Ngày PH: 24-04-1966

Hết hàng
Cải tiến nông thôn

Mã số tem: 214-217

Ngày PH: 11-12-1961

Hết hàng
Hoạt động dinh điền

Mã số tem: 182-185

Ngày PH: 03-01-1961

Hết hàng
Bài Lao

Mã số tem: 171

Ngày PH: 01-08-1960

Hết hàng

Ngày PH: 07-08-1959

Hết hàng
Cải cách điền địa

Mã số tem: 136-139

Ngày PH: 07-07-1959

Hết hàng
Cải tiến dân sinh

Mã số tem: 105-108

Ngày PH: 07-07-1958

Hết hàng
© 2007-2012 Trang tin điện tử Viet Stamp | Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tầm tem Việt Stamp (VSC)