Chủ đề: NÔNG NGHIỆP

Ngày PH: 07-08-2015

Hết hàng

Ngày PH: 20-12-1971

Hết hàng
Mùa gặt

Mã số tem: 440-442

Ngày PH: 28-09-1971

Hết hàng
Người cày có ruộng

Mã số tem: 418

Ngày PH: 29-08-1970

Hết hàng

Ngày PH: 01-11-1968

Hết hàng
Xây dựng nông thôn

Mã số tem: 356-359

Ngày PH: 26-01-1968

Hết hàng
Đời sống dân chúng

Mã số tem: 340-343

Ngày PH: 01-05-1967

Hết hàng

Ngày PH: 01-11-1966

Hết hàng
Thanh thiếu nông 4-T

Mã số tem: 303-304

Ngày PH: 25-11-1965

Hết hàng
Cải tiến nông thôn

Mã số tem: 214-217

Ngày PH: 11-12-1961

Hết hàng
90-95

Mã số tem: 90-95

Ngày PH: ??-01-1919

Hết hàng

Ngày PH: 28-10-1989

Hết hàng

Ngày PH: 19-05-1991

Hết hàng

Ngày PH: 25-09-1990

Hết hàng

Ngày PH: 27-12-1988

Hết hàng
Tranh thiếu nhi Việt Nam

Mã số tem: 1954-1960, 550B-Bloc 62

Ngày PH: 25-09-1988

Hết hàng

Ngày PH: 28-08-1988

Hết hàng
Đại hội VI Đảng Cộng sản Việt Nam

Mã số tem: 1772-1775, 504B-Bloc 48

Ngày PH: 20-11-1986

Hết hàng
Tem Quân đội

Mã số tem: 1749

Ngày PH: 01-10-1986

Hết hàng

Ngày PH: 25-02-1986

Hết hàng

Ngày PH: 30-08-1984

Hết hàng
Tên lửa Trung Quốc

Mã số tem: 537-538

Ngày PH: 25-07-1967

Hết hàng

Ngày PH: 30-01-1967

Hết hàng

Ngày PH: 13-05-1985

Hết hàng
Tết Ất Sửu

Mã số tem: 1576-1577

Ngày PH: 21-01-1985 (1476) & 30-04-1985 (1577)

Hết hàng

Ngày PH: 25-12-1982

Hết hàng

Ngày PH: 280-02-1982

Hết hàng
Ngày Lương thực thế giới

Mã số tem: 1266-1268

Ngày PH: 26-01-1982

Hết hàng
Kế hoạch 5 năm (1976 - 1980)

Mã số tem: 1098-1102

Ngày PH: 01-6-1979

Hết hàng
Kế hoạch 5 năm (1976 - 1980)

Mã số tem: 1091-1095

Ngày PH: 01-5-1979

Hết hàng
Kỷ niệm ngày 19-8 và 02-9

Mã số tem: 1049-1052

Ngày PH: 15-8-1978

Hết hàng
Trang
1
2
PagingTotal 72
© 2007-2012 Trang tin điện tử Viet Stamp | Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tầm tem Việt Stamp (VSC)