Chủ đề: QUÂN PHỤC

Ngày PH: 05-05-2014

Hết hàng
Ngày Quân lực

Mã số tem: 436-437

Ngày PH: 19-06-1971

Hết hàng

Ngày PH: 06-06-1971

Hết hàng
Tái thiết Cố đô Huế

Mã số tem: 416-417

Ngày PH: 10-06-1971

Hết hàng
Tổng động viên

Mã số tem: 399-402

Ngày PH: 20-09-1969

Hết hàng
Chiến dịch chiêu hồi

Mã số tem: 388-389

Ngày PH: 01-06-1969

Hết hàng
Quân bưu

Mã số tem: 383

Ngày PH: 01-02-1969

Hết hàng

Ngày PH: 22-06-1968

Hết hàng
Xây dựng nông thôn

Mã số tem: 356-359

Ngày PH: 26-01-1968

Hết hàng

Ngày PH: 01-11-1966

Hết hàng

Ngày PH: 01-11-1963

Hết hàng
Chiến sĩ Cộng hòa

Mã số tem: 248-251

Ngày PH: 26-10-1963

Hết hàng
Quân bưu

Mã số tem: 206

Ngày PH: 01-10-1961

Hết hàng

Ngày PH: 10-04-1976

Hết hàng

Ngày PH: 27-12-1988

Hết hàng

Ngày PH: 09-04-1988

Hết hàng
Tem Quân đội

Mã số tem: 1749

Ngày PH: 01-10-1986

Hết hàng

Ngày PH: 20-07-1984

Hết hàng

Ngày PH: 07-05-1984

Hết hàng
Tem Quân đội

Mã số tem: 1484

Ngày PH: 05-05-1984

Hết hàng

Ngày PH: 19-12-1967

Hết hàng
Bắn rơi 2.000 máy bay Mỹ

Mã số tem: 529-530

Ngày PH: 05-06-1967

Hết hàng

Ngày PH: 30-01-1967

Hết hàng
Quân bưu

Mã số tem: 166

Ngày PH: 01-07-1960

Hết hàng
Khu trù mật

Mã số tem: 167-170

Ngày PH: 07-07-1960

Hết hàng
© 2007-2012 Trang tin điện tử Viet Stamp | Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tầm tem Việt Stamp (VSC)