Chủ đề: TÀU THỦY - THUYỀN
Phát triển Ngư nghiệp

Mã số tem: 450-452

Ngày PH: 10-01-1972

Hết hàng
Ngày Quân lực

Mã số tem: 436-437

Ngày PH: 19-06-1971

Hết hàng

Ngày PH: 01-11-1968

Hết hàng
Danh lam thắng cảnh

Mã số tem: 280-283

Ngày PH: 02-12-1964

Hết hàng

Ngày PH: 15-01-2011

Hết hàng

Ngày PH: 22-02-1991

Hết hàng
Đèn biển

Mã số tem: 2456-2459

Ngày PH: 14-06-1992

Hết hàng

Ngày PH: 31-01-1991

Hết hàng
Tàu biển hiện đại

Mã số tem: 2224-2229

Ngày PH: 20-07-1990

Hết hàng
Thuyền cổ

Mã số tem: 2194-2200, 595B-Bloc 81

Ngày PH: 10-06-1990

Hết hàng

Ngày PH: 27-05-1990

Hết hàng

Ngày PH: 11-05-1990

Hết hàng
Cầu Việt Nam

Mã số tem: 3232-3235

Ngày PH: 27-09-2002

Hết hàng
Thuyền đánh cá

Mã số tem: 2018-2024

Ngày PH: 20-3-1989

Hết hàng
Du lịch

Mã số tem: 1925-1931, 541B-Bloc 60

Ngày PH: 20-04-1988

Hết hàng

Ngày PH: 09-04-1988

Hết hàng

Ngày PH: 19-01-1988

Hết hàng
Thuyền buồm

Mã số tem: 1758-1764

Ngày PH: 20-10-1986

Hết hàng
Phong cảnh vịnh Hạ Long

Mã số tem: 1513-1522

Ngày PH: 30-07-1984

Hết hàng

Ngày PH: 27-04-1984

Hết hàng

Ngày PH: 19-12-1967

Hết hàng

Ngày PH: 15-10-1967

Hết hàng
Tem Quân đội

Mã số tem: 539

Ngày PH: 07-10-1967

Hết hàng
Tre trúc

Mã số tem: 517-522

Ngày PH: 05-02-1967

Hết hàng

Ngày PH: 13-05-1985

Hết hàng

Ngày PH: 30-01-1967

Hết hàng
Thuyền buồm

Mã số tem: 1355-1360

Ngày PH: 10-01-1983

Hết hàng

Ngày PH: 12-4-1973

Hết hàng
Phong cảnh miền Nam

Mã số tem: 3243-3245

Ngày PH: 01-02-2003

Hết hàng
Khu trù mật

Mã số tem: 167-170

Ngày PH: 07-07-1960

Hết hàng

Ngày PH: 21-10-1957

Hết hàng
Phong cảnh miền Nam

Mã số tem: 2970-2972

Ngày PH: 30-04-1999

Hết hàng

Ngày PH: 05-06-2002

Hết hàng
© 2007-2012 Trang tin điện tử Viet Stamp | Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tầm tem Việt Stamp (VSC)