Chủ đề: TÀU VŨ TRỤ
Tàu vũ trụ con thoi

Mã số tem: 2435-2440

Ngày PH: 12-04-1992

Hết hàng
Ngày vũ trụ

Mã số tem: 1987-1993, 557B-Bloc 65

Ngày PH: 30-12-1988

Hết hàng
Sao chổi Ha-lây

Mã số tem: 1690-1693

Ngày PH: 24-02-1986

Hết hàng
Cặp bay vũ trụ quốc tế

Mã số tem: 1386-1394, Bloc 17

Ngày PH: 12-04-1983

Hết hàng
Tàu vũ trụ Rạng Đông

Mã số tem: 399-400

Ngày PH: 30-03-1965

Hết hàng

Ngày PH: 25-03-1964

Hết hàng

Ngày PH: 15-10-1971

Hết hàng

Ngày PH: 17-09-1971

Hết hàng
© 2007-2012 Trang tin điện tử Viet Stamp | Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tầm tem Việt Stamp (VSC)