Chủ đề: TEM KHÔNG GIÁ MẶT
Quân bưu

Mã số tem: 383

Ngày PH: 01-02-1969

Hết hàng
Quân bưu

Mã số tem: 206

Ngày PH: 01-10-1961

Hết hàng
Tem Thương binh

Mã số tem: 638

Ngày PH: 15-11-1969

Hết hàng
Tem Quân đội

Mã số tem: 1749

Ngày PH: 01-10-1986

Hết hàng
Tem Thương binh

Mã số tem: 1547

Ngày PH: 10-11-1984

Hết hàng
Tem Quân đội

Mã số tem: 599

Ngày PH: 10-11-1968

Hết hàng
Tem Quân đội

Mã số tem: 539

Ngày PH: 07-10-1967

Hết hàng
Tem Quân đội

Mã số tem: 804-806

Ngày PH: 20-12-1973

Hết hàng
Tem Quân đội

Mã số tem: 725-727

Ngày PH: 30-10-1971

Hết hàng
Tem Thương binh

Mã số tem: 097

Ngày PH: 01-05-1958

Hết hàng
Quân bưu

Mã số tem: 166

Ngày PH: 01-07-1960

Hết hàng
© 2007-2012 Trang tin điện tử Viet Stamp | Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tầm tem Việt Stamp (VSC)