Chủ đề: TEM PHỤ THU
90-95

Mã số tem: 90-95

Ngày PH: ??-01-1919

Hết hàng
69-71

Mã số tem: 69-71

Ngày PH: ??-11-1918, ??-??-1919

Hết hàng
66-68

Mã số tem: 66-68

Ngày PH: ??-02-1915, ??-??-1917

Hết hàng
65

Mã số tem: 65

Ngày PH: ??-11-1914

Hết hàng
Bài Lao

Mã số tem: 171

Ngày PH: 01-08-1960

Hết hàng

Ngày PH: 26-08-1946

Hết hàng

Ngày PH: 26-08-1946

Hết hàng

Ngày PH: 06-08-1946

Hết hàng

Ngày PH: 24-04-1946

Hết hàng

Ngày PH: 23-01-1946

Hết hàng
Giúp thương binh

Mã số tem: 35

Ngày PH: 21-12-1952

Hết hàng
Hồng Thập Tự

Mã số tem: 33

Ngày PH: 10-11-1952

Hết hàng
© 2007-2012 Trang tin điện tử Viet Stamp | Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tầm tem Việt Stamp (VSC)