Chủ đề: TEM THIẾU CƯỚC - TEM PHẠT

Ngày PH: 20-08-1968

Hết hàng
Tem thiếu cước (Hoa văn)

Mã số tem: 121-124

Ngày PH: 01-12-1958

Hết hàng

Ngày PH: 07-1955

Hết hàng

Ngày PH: ??-??-1954

Hết hàng
Tem phạt: Con Rồng

Mã số tem: 61-64

Ngày PH: 04-06-1956

Hết hàng
Tem phạt: Con Rồng

Mã số tem: 44-47

Ngày PH: 06-06-1955

Hết hàng
Tem phạt: Con lân

Mã số tem: 17-22

Ngày PH: 16-6-1952

Hết hàng
© 2007-2012 Trang tin điện tử Viet Stamp | Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tầm tem Việt Stamp (VSC)