Chủ đề: THỂ DỤC THỂ THAO
Võ dân tộc

Mã số tem: 3583-3585

Ngày PH: 01-03-2013

Hết hàng
Thế vận hội mùa hè 2012

Mã số tem: 3570-3573

Ngày PH: 12-07-2012

Hết hàng
Thể dục và thể thao

Mã số tem: 305-308

Ngày PH: 14-12-1965

Hết hàng
Thanh niên

Mã số tem: 194-197

Ngày PH: 07-07-1961

Hết hàng
Giúp đỡ người tàn tật

Mã số tem: 2376-2377

Ngày PH: 19-12-1991

Hết hàng
Cờ Quốc tế

Mã số tem: 2362-2367, 626B-Bloc 92

Ngày PH: 20-08-1991

Hết hàng
Thế vận hội mùa đông Albertville '92

Mã số tem: 2349-2355, 624B-Bloc 91

Ngày PH: 15-07-1991

Hết hàng
Ô tô đua

Mã số tem: 2234-2340, 621B-Bloc 90

Ngày PH: 24-05-1991

Hết hàng

Ngày PH: 01-08-1992

Hết hàng

Ngày PH: 31-01-1991

Hết hàng
Cúp bóng đá châu Âu (EURO '92)

Mã số tem: 2442-2446, 643B-Bloc 102

Ngày PH: 14-05-1992

Hết hàng
Bóng đá Thế giới ITALIA '90 (bộ 4) (in đè)

Mã số tem: 2258-2264, 606B-Bloc 85

Ngày PH: 25-09-1990

Hết hàng

Ngày PH: 22-06-1990

Hết hàng

Ngày PH: 20-06-1990

Hết hàng

Ngày PH: 27-8-1989

Hết hàng
Giải Bóng đá Thế giới Italia '90 (bộ 2)

Mã số tem: 2155-2161, 598B-Bloc 76

Ngày PH: 19-04-1990

Hết hàng
Trượt băng nghệ thuật

Mã số tem: 2053-2059, Block 70

Ngày PH: 29-5-1989

Hết hàng

Ngày PH: 30-11-1985

Hết hàng

Ngày PH: 30-8-1985

Hết hàng

Ngày PH: 10-10-1983

Hết hàng
Giải bóng đá thế giới Mexico '86 (bộ 2)

Mã số tem: 1697-1703, 488B-Bloc 44

Ngày PH: 03-03-1986

Hết hàng
Thế vận hội mùa đông Sa-ra-gie-vô '84

Mã số tem: 1454-1460, 433B-Bloc 24

Ngày PH: 30-01-1984

Hết hàng
Mô tô đua

Mã số tem: 2428-2433

Ngày PH: 08/04/1992

Hết hàng

Ngày PH: 01-07-2003

Hết hàng
Võ dân tộc

Mã số tem: 593-598

Ngày PH: 25-10-1968

Hết hàng
Thể thao dân tộc

Mã số tem: 480-482

Ngày PH: 25-03-1966

Hết hàng

Ngày PH: 19-11-1982

Hết hàng

Ngày PH: 15-7-1982

Hết hàng
Bóng đá quốc tế

Mã số tem: 1283-1290

Ngày PH: 15-4-1982

Hết hàng

Ngày PH: 01-5-1980

Hết hàng
Điền kinh

Mã số tem: 1021-1028

Ngày PH: 10-4-1978

Hết hàng
Thể thao Quốc phòng

Mã số tem: 370-373

Ngày PH: 10-10-1964

Hết hàng
Thể dục, thể thao

Mã số tem: 146-148

Ngày PH: 02-09-1959

Hết hàng
Sân vận động Thủ đô

Mã số tem: 126-129

Ngày PH: 31-12-1958

Hết hàng
Rèn luyện thân thể

Mã số tem: 93-94

Ngày PH: 08-03-1958

Hết hàng

Ngày PH: 28/03/1992

Hết hàng

Ngày PH: 05/02/1992

Hết hàng

Ngày PH: 09-01-1992

Hết hàng
Thế vận hội mùa hè Los Angeles '84 (bộ 1)

Mã số tem: 2378-2384, 630B-Bloc 95

Ngày PH: 09-01-1992

Hết hàng

Ngày PH: 09-01-1992

Hết hàng
Trang
1
2
PagingTotal 63
© 2007-2012 Trang tin điện tử Viet Stamp | Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tầm tem Việt Stamp (VSC)