Chủ đề: THÚ NUÔI
Tết Đinh Dậu

Mã số tem:

Ngày PH: 20-12-2016

Hết hàng
Tết Ất Mùi (2015)

Mã số tem: 3630-3631

Ngày PH: 01-12-2014

Hết hàng
Tết Giáp Ngọ (2014)

Mã số tem: 3607-3608

Ngày PH: 01-12-2013

Hết hàng

Ngày PH: 20-12-1971

Hết hàng

Ngày PH: 06-06-1971

Hết hàng
Xây dựng nông thôn

Mã số tem: 356-359

Ngày PH: 26-01-1968

Hết hàng
Đời sống dân chúng

Mã số tem: 340-343

Ngày PH: 01-05-1967

Hết hàng

Ngày PH: 01-11-1966

Hết hàng
Danh hoạ Châu Á (Tranh ngựa của Từ Bi Hồng)

Mã số tem: 2116-2122, 582B-Bloc 73

Ngày PH: 22-12-1989

Hết hàng

Ngày PH: 28-10-1989

Hết hàng

Ngày PH: ??-12-1984

Hết hàng

Ngày PH: 25-09-1990

Hết hàng
Triển tem Quốc tế New Zealand '90 (Chó cảnh)

Mã số tem: 2175-2181, 592B-Bloc 79

Ngày PH: 15-05-1990

Hết hàng
Triển lãm Tem Thế giới Belgica '90 (Mèo nhà)

Mã số tem: 2162-2168, 590B-Bloc 77

Ngày PH: 05-05-1990

Hết hàng
Tết Quý Mùi (2003)

Mã số tem: 3239-3240

Ngày PH: 15-12-2002

Hết hàng
Tranh thiếu nhi Việt Nam

Mã số tem: 1954-1960, 550B-Bloc 62

Ngày PH: 25-09-1988

Hết hàng
Mèo nhà

Mã số tem: 1715-1721

Ngày PH: 16-06-1986

Hết hàng

Ngày PH: 15-12-1984

Hết hàng
Gà nhà

Mã số tem: 554-561

Ngày PH: 29-02-1968

Hết hàng
Tre trúc

Mã số tem: 517-522

Ngày PH: 05-02-1967

Hết hàng
Tết Ất Sửu

Mã số tem: 1576-1577

Ngày PH: 21-01-1985 (1476) & 30-04-1985 (1577)

Hết hàng
Mèo nhà

Mã số tem: 1123-1130

Ngày PH: 10-11-1979

Hết hàng
Gia súc có sừng

Mã số tem: 1083-1090

Ngày PH: 20-3-1979

Hết hàng
Nông nghiệp

Mã số tem: 678

Ngày PH: 25-10-1970

Hết hàng
Tết Kỷ Sửu

Mã số tem: 3469-3470, 978B-Bloc 158

Ngày PH: 01-12-2008

Hết hàng
Cải cách điền địa

Mã số tem: 136-139

Ngày PH: 07-07-1959

Hết hàng
Tết Nhâm Ngọ

Mã số tem: 3168-3169, 875B-Bloc 135

Ngày PH: 02-01-2002

Hết hàng
Rối nước Việt Nam

Mã số tem: 3046-3051

Ngày PH: 28-06-2000

Hết hàng
Chọi gà

Mã số tem: 3024-3027

Ngày PH: 08-02-2000

Hết hàng
Tết Bính Tuất

Mã số tem: 3388-3389

Ngày PH: 01-12-2005

Hết hàng
© 2007-2012 Trang tin điện tử Viet Stamp | Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tầm tem Việt Stamp (VSC)