Chủ đề: THỦ CÔNG MỸ NGHỆ
Tết Đinh Dậu

Mã số tem:

Ngày PH: 20-12-2016

Hết hàng
Phát triển Ngư nghiệp

Mã số tem: 450-452

Ngày PH: 10-01-1972

Hết hàng

Ngày PH: 20-12-1971

Hết hàng
Mùa gặt

Mã số tem: 440-442

Ngày PH: 28-09-1971

Hết hàng

Ngày PH: 06-06-1971

Hết hàng

Ngày PH: 16-11-1970

Hết hàng
Người cày có ruộng

Mã số tem: 418

Ngày PH: 29-08-1970

Hết hàng
Tái thiết Cố đô Huế

Mã số tem: 416-417

Ngày PH: 10-06-1971

Hết hàng

Ngày PH: 13-03-1970

Hết hàng

Ngày PH: 29-08-1969

Hết hàng

Ngày PH: 10-07-1969

Hết hàng
Dân chủ pháp trị

Mã số tem: 390-391

Ngày PH: 09-06-1969

Hết hàng
Phụ nữ Việt Nam

Mã số tem: 384-387

Ngày PH: 23-02-1969

Hết hàng
Xây dựng nông thôn

Mã số tem: 356-359

Ngày PH: 26-01-1968

Hết hàng

Ngày PH: 15-12-1967

Hết hàng
Viện Văn hóa

Mã số tem: 349

Ngày PH: 27-10-1967

Hết hàng
Đám cưới Việt Nam

Mã số tem: 348

Ngày PH: 18-09-1967

Hết hàng
Tiểu công nghệ Việt Nam

Mã số tem: 344-347

Ngày PH: 22-07-1967

Hết hàng
Đời sống dân chúng

Mã số tem: 340-343

Ngày PH: 01-05-1967

Hết hàng
Âm nhạc cổ điển

Mã số tem: 320-323

Ngày PH: 28-09-1966

Hết hàng
Thủ công mỹ nghệ: Mây, tre, lá

Mã số tem: 1792-1798, 508B-Bloc 51

Ngày PH: 10-12-1986

Hết hàng
Hàng mỹ nghệ

Mã số tem: 587-592

Ngày PH: 05-07-1968

Hết hàng
Đồ mây, tre (bộ 2)

Mã số tem: 3474-3485

Ngày PH: 15-05-2009

Hết hàng

Ngày PH: 21-11-1960

Hết hàng
Rối nước Việt Nam

Mã số tem: 3046-3051

Ngày PH: 28-06-2000

Hết hàng
© 2007-2012 Trang tin điện tử Viet Stamp | Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tầm tem Việt Stamp (VSC)