Chủ đề: TÔN GIÁO
Tái thiết Cố đô Huế

Mã số tem: 416-417

Ngày PH: 10-06-1971

Hết hàng
Quân bưu

Mã số tem: 383

Ngày PH: 01-02-1969

Hết hàng
Phật giáo

Mã số tem: 286-288

Ngày PH: 15-05-1965

Hết hàng
Danh lam thắng cảnh

Mã số tem: 280-283

Ngày PH: 02-12-1964

Hết hàng
Đức Mẹ La Vang

Mã số tem: 226-229

Ngày PH: 07-07-1962

Hết hàng

Ngày PH: 26-10-1961

Hết hàng

Ngày PH: 05-09-1961

Hết hàng
Hội hoạ Tây Ban Nha

Mã số tem: 2447-2453, 644B-Bloc 103

Ngày PH: 30-05-1992

Hết hàng

Ngày PH: 13-11-1990

Hết hàng
Kiến trúc cổ ở Huế

Mã số tem: 2138-2141, 586B-Bloc 74

Ngày PH: 20-02-1990

Hết hàng
Hội An - Di sản Văn hoá Thế giới

Mã số tem: 3312, 931B-Bloc 144

Ngày PH: 01-12-2004

Hết hàng
Tượng chùa Tây Phương

Mã số tem: 1037-1046

Ngày PH: 01-7-1978

Hết hàng
Chùa Thiên Mụ (Huế)

Mã số tem: 134-135

Ngày PH: 15-05-1959

Hết hàng
Nhà thờ Phú Cam

Mã số tem: 126-127

Ngày PH: 25-12-1958

Hết hàng

Ngày PH: 26-08-1946

Hết hàng
Tem phạt: Con Rồng

Mã số tem: 61-64

Ngày PH: 04-06-1956

Hết hàng

Ngày PH: Năm 1945

Hết hàng
Phong cảnh miền Bắc

Mã số tem: 3112-3114

Ngày PH: 23-02-2001

Hết hàng
Kiệu rước

Mã số tem: 3028-3030, 824B-Bloc 127

Ngày PH: 10-03-2000

Hết hàng
© 2007-2012 Trang tin điện tử Viet Stamp | Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tầm tem Việt Stamp (VSC)