Chủ đề: VOI
Danh lam thắng cảnh

Mã số tem: 280-283

Ngày PH: 02-12-1964

Hết hàng
Thú tiền sử

Mã số tem: 2356-2361

Ngày PH: 26-07-1991

Hết hàng

Ngày PH: 22-11-2004

Hết hàng
Voi Châu Á

Mã số tem: 1807-1812

Ngày PH: 30-12-1986

Hết hàng
Thú cần được bảo vệ

Mã số tem: 1461-1467

Ngày PH: 26-02-1984

Hết hàng
Lâm nghiệp - Khai thác gỗ

Mã số tem: 618-624

Ngày PH: 10-04-1969

Hết hàng
Voi Châu Á

Mã số tem: 3273-3276, 913B-Bloc 140

Ngày PH: 01-10-2003

Hết hàng
Voi trong đời sống

Mã số tem: 813-817

Ngày PH: 10-2-1974

Hết hàng
Kỷ niệm Hai Bà Trưng

Mã số tem: 130-133

Ngày PH: 14-03-1959

Hết hàng
Cao nguyên

Mã số tem: 89-93

Ngày PH: 11-07-1957

Hết hàng

Ngày PH: 10-03-1993

Hết hàng

Ngày PH: 04-04-2000

Hết hàng
Động vật Vườn quốc gia Bến En

Mã số tem: 3405-3408, 952B - Bloc 153

Ngày PH: 01-07-2006

Hết hàng
© 2007-2012 Trang tin điện tử Viet Stamp | Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tầm tem Việt Stamp (VSC)