Chủ đề: VŨ KHÍ
Thế vận hội mùa hè 2012

Mã số tem: 3570-3573

Ngày PH: 12-07-2012

Hết hàng

Ngày PH: 09-07-2012

Hết hàng
Ngày Quân lực

Mã số tem: 436-437

Ngày PH: 19-06-1971

Hết hàng
Tổng động viên

Mã số tem: 399-402

Ngày PH: 20-09-1969

Hết hàng
Chiến dịch chiêu hồi

Mã số tem: 388-389

Ngày PH: 01-06-1969

Hết hàng

Ngày PH: 01-11-1966

Hết hàng

Ngày PH: 20-07-1966

Hết hàng
Kỷ niệm Hùng Vương

Mã số tem: 284-285

Ngày PH: 11-04-1964

Hết hàng

Ngày PH: 01-11-1963

Hết hàng
Chiến sĩ Cộng hòa

Mã số tem: 248-251

Ngày PH: 26-10-1963

Hết hàng
Toàn dân bảo vệ non sông

Mã số tem: 244-247

Ngày PH: 07-07-1963

Hết hàng
Ấp chiến lược

Mã số tem: 230-233

Ngày PH: 26-10-1962

Hết hàng
Quân bưu

Mã số tem: 206

Ngày PH: 01-10-1961

Hết hàng
Thạch Sanh

Mã số tem: 2243-1148

Ngày PH: 20-09-1990

Hết hàng

Ngày PH: 07-01-1989

Hết hàng

Ngày PH: 30-8-1985

Hết hàng

Ngày PH: 09-04-1988

Hết hàng
Đại hội VI Đảng Cộng sản Việt Nam

Mã số tem: 1772-1775, 504B-Bloc 48

Ngày PH: 20-11-1986

Hết hàng

Ngày PH: 06-5-1985

Hết hàng

Ngày PH: 30-4-1985

Hết hàng

Ngày PH: 10-10-1969

Hết hàng
Đồ đồng thời đại Hùng Vương

Mã số tem: 1750-1756, 500B-Bloc 47

Ngày PH: 15-10-1986

Hết hàng

Ngày PH: 31-7-1969

Hết hàng
Tem Quân đội

Mã số tem: 1749

Ngày PH: 01-10-1986

Hết hàng

Ngày PH: 07-05-1984

Hết hàng
Tem Quân đội

Mã số tem: 1484

Ngày PH: 05-05-1984

Hết hàng

Ngày PH: 20-06-1969

Hết hàng
Miền Nam chiến thắng

Mã số tem: 613-617

Ngày PH: 16-02-1969

Hết hàng
Võ dân tộc

Mã số tem: 593-598

Ngày PH: 25-10-1968

Hết hàng
Bắn rơi 3000 máy bay Mỹ

Mã số tem: 583-586

Ngày PH: 25-6-1968

Hết hàng

Ngày PH: 05-03-1968

Hết hàng

Ngày PH: 19-12-1967

Hết hàng
Bom khinh khí Trung Quốc

Mã số tem: 546-547

Ngày PH: 20-11-1967

Hết hàng
Bắn rơi 2.500 máy bay Mỹ

Mã số tem: 544-545

Ngày PH: 06-11-1967

Hết hàng
Trang
1
2
PagingTotal 62
© 2007-2012 Trang tin điện tử Viet Stamp | Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tầm tem Việt Stamp (VSC)