Chủ đề: XE CỘ

Ngày PH: 20-12-1971

Hết hàng
Ngày Quân lực

Mã số tem: 436-437

Ngày PH: 19-06-1971

Hết hàng

Ngày PH: 10-07-1969

Hết hàng

Ngày PH: 15-12-1968

Hết hàng

Ngày PH: 01-11-1968

Hết hàng
Đời sống dân chúng

Mã số tem: 340-343

Ngày PH: 01-05-1967

Hết hàng

Ngày PH: 01-11-1966

Hết hàng
Ô tô đua

Mã số tem: 2234-2340, 621B-Bloc 90

Ngày PH: 24-05-1991

Hết hàng
Ô tô vận tải hiện đại

Mã số tem: 2131-2137

Ngày PH: 20-02-1990

Hết hàng
Đầu máy xe lửa hiện đại

Mã số tem: 1973-1979, 555B-Bloc 64

Ngày PH: 30-12-1988

Hết hàng
Ô tô cổ

Mã số tem: 1540-1546

Ngày PH: 30-10-1984

Hết hàng

Ngày PH: 07-05-1984

Hết hàng
Xích lô

Mã số tem: 3249-3250

Ngày PH: 01-04-2003

Hết hàng

Ngày PH: 07-08-1959

Hết hàng
Cải tiến dân sinh

Mã số tem: 105-108

Ngày PH: 07-07-1958

Hết hàng
Xe cứu hỏa

Mã số tem: 3037-3040

Ngày PH: 15-05-2000

Hết hàng
© 2007-2012 Trang tin điện tử Viet Stamp | Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tầm tem Việt Stamp (VSC)