Chủ đề: XE LỬA

Ngày PH: 15-12-1968

Hết hàng
Đầu máy xe lửa cổ

Mã số tem: 2322-2328

Ngày PH: 10-05-1991

Hết hàng
Đầu máy xe lửa hiện đại

Mã số tem: 1973-1979, 555B-Bloc 64

Ngày PH: 30-12-1988

Hết hàng
Đầu máy xe lửa

Mã số tem: 1361-1367

Ngày PH: 20-02-1983

Hết hàng

Ngày PH: 07-08-1959

Hết hàng
© 2007-2012 Trang tin điện tử Viet Stamp | Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tầm tem Việt Stamp (VSC)