Chủ đề: Y TẾ

Ngày PH: 13-10-2013

Hết hàng

Ngày PH: 20-10-2012

Hết hàng

Ngày PH: 10-05-2012

Hết hàng

Ngày PH: 24-03-2012

Hết hàng
Mùa gặt

Mã số tem: 440-442

Ngày PH: 28-09-1971

Hết hàng
Tái thiết Cố đô Huế

Mã số tem: 416-417

Ngày PH: 10-06-1971

Hết hàng

Ngày PH: 31-01-1970

Hết hàng
Chiến dịch chiêu hồi

Mã số tem: 388-389

Ngày PH: 01-06-1969

Hết hàng
Phụ nữ Việt Nam

Mã số tem: 384-387

Ngày PH: 23-02-1969

Hết hàng

Ngày PH: 07-04-1968

Hết hàng
Chí sĩ tiền bối

Mã số tem: 338-339

Ngày PH: 24-03-1967

Hết hàng

Ngày PH: 12-10-1966

Hết hàng
Tết Trung Nguyên

Mã số tem: 316-319

Ngày PH: 30-08-1966

Hết hàng
Thanh thiếu nông 4-T

Mã số tem: 303-304

Ngày PH: 25-11-1965

Hết hàng
Diệt trừ sốt rét

Mã số tem: 218-221

Ngày PH: 07-04-1962

Hết hàng

Ngày PH: 23-07-2010

Hết hàng
69-71

Mã số tem: 69-71

Ngày PH: ??-11-1918, ??-??-1919

Hết hàng
66-68

Mã số tem: 66-68

Ngày PH: ??-02-1915, ??-??-1917

Hết hàng
Tiêm chủng mở rộng

Mã số tem: 2108-2110

Ngày PH: 20-10-1989

Hết hàng

Ngày PH: 15-11-2002

Hết hàng
Tiêm chủng phòng bệnh

Mã số tem: 1949

Ngày PH: 01-06-1988

Hết hàng

Ngày PH: 20/11/1992

Hết hàng

Ngày PH: 08-05-1963

Hết hàng
Tiêu diệt bệnh sốt rét

Mã số tem: 258-260

Ngày PH: 09-07-1962

Hết hàng

Ngày PH: 01-06-1961

Hết hàng
Bài Lao

Mã số tem: 171

Ngày PH: 01-08-1960

Hết hàng
Khu trù mật

Mã số tem: 167-170

Ngày PH: 07-07-1960

Hết hàng
Kỷ niệm Hồng Thập Tự

Mã số tem: 162-165

Ngày PH: 08-05-1960

Hết hàng

Ngày PH: 26-08-1946

Hết hàng
Hoa cây thuốc

Mã số tem: 2505-2509

Ngày PH: 27-02-1993

Hết hàng

Ngày PH: 15-06-1994

Hết hàng

Ngày PH: Năm 1945

Hết hàng

Ngày PH: 08-04-1999

Hết hàng
Hoa cây thuốc

Mã số tem: 2954-2958

Ngày PH: 15-03-1999

Hết hàng
Trang
1
2
PagingTotal 44
© 2007-2012 Trang tin điện tử Viet Stamp | Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tầm tem Việt Stamp (VSC)