Tem Đông Dương - 1892 - 1896

3-16

Mã số tem: 3-16

Ngày PH: ??-11-1892

Hết hàng
© 2007-2012 Trang tin điện tử Viet Stamp | Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tầm tem Việt Stamp (VSC)