Tem Đông Dương - 1899 - 1901

17-21

Mã số tem: 17-21

Ngày PH: ??-10-1899, ??-??-1901

Hết hàng
© 2007-2012 Trang tin điện tử Viet Stamp | Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tầm tem Việt Stamp (VSC)