Tem Đông Dương - Năm 1903

22-23

Mã số tem: 22-23

Ngày PH: 06-08-1903, 04-12-1903

Hết hàng
© 2007-2012 Trang tin điện tử Viet Stamp | Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tầm tem Việt Stamp (VSC)