Tem Đông Dương - Năm 1918

69-71

Mã số tem: 69-71

Ngày PH: ??-11-1918, ??-??-1919

Hết hàng
© 2007-2012 Trang tin điện tử Viet Stamp | Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tầm tem Việt Stamp (VSC)