Tem Đông Dương in đè (Tem tạm thời) - Năm 1945

© 2007-2012 Trang tin điện tử Viet Stamp | Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tầm tem Việt Stamp (VSC)