Tem Đông Dương in đè (Tem tạm thời) - Năm 1946

Ngày PH: 23-01-1946

Hết hàng

Ngày PH: 24-04-1946

Hết hàng

Ngày PH: 06-08-1946

Hết hàng

Ngày PH: 26-08-1946

Hết hàng

Ngày PH: 26-08-1946

Hết hàng
© 2007-2012 Trang tin điện tử Viet Stamp | Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tầm tem Việt Stamp (VSC)