Tem Quốc gia Việt Nam (Tem Bảo Đại) - Năm 1951

Vua Bảo Đại

Mã số tem: 1

Ngày PH: 06-06-1951

Hết hàng
Thắng cảnh Việt Nam

Mã số tem: 2-11

Ngày PH: 16-08-1951

Hết hàng
Vua Bảo Đại

Mã số tem: 12-13

Ngày PH: 23-10-1951

Hết hàng
© 2007-2012 Trang tin điện tử Viet Stamp | Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tầm tem Việt Stamp (VSC)