Tem Quốc gia Việt Nam (Tem Bảo Đại) - Năm 1952

Hàng không bưu chính

Mã số tem: 14-16

Ngày PH: 08-03-1952

Hết hàng
Tem phạt: Con lân

Mã số tem: 17-22

Ngày PH: 16-6-1952

Hết hàng
Hoàng hậu Nam Phương

Mã số tem: 23-25

Ngày PH: 15-8-1952

Hết hàng

Ngày PH: 24-08-1952

Hết hàng

Ngày PH: 03-09-1952

Hết hàng

Ngày PH: 12-09-1952

Hết hàng
Hồng Thập Tự

Mã số tem: 33

Ngày PH: 10-11-1952

Hết hàng
Vạn Thọ Nhâm Thìn

Mã số tem: 34

Ngày PH: 10-11-1952

Hết hàng
Giúp thương binh

Mã số tem: 35

Ngày PH: 21-12-1952

Hết hàng
© 2007-2012 Trang tin điện tử Viet Stamp | Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tầm tem Việt Stamp (VSC)