Tem Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Năm 1953

Ngày PH: ??-06-1953 (011), ??-02-1955 (012)

Hết hàng

Ngày PH: ??-07-1953

Hết hàng
© 2007-2012 Trang tin điện tử Viet Stamp | Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tầm tem Việt Stamp (VSC)