Tem Quốc gia Việt Nam (Tem Bảo Đại) - Năm 1953

Ngày PH: 24-11-1953

Hết hàng
© 2007-2012 Trang tin điện tử Viet Stamp | Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tầm tem Việt Stamp (VSC)