Tem Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Năm 1954

Ngày PH: ??-??-1954

Hết hàng

Ngày PH: 08-01-1954 (21), ??-10-1954 (22), ??-02-1955 (23)

Hết hàng
Chủ tịch Hồ Chí Minh (in đè)

Mã số tem: 024-025-026

Ngày PH: ??-??-1954

Hết hàng

Ngày PH: ??-??-1954

Hết hàng

Ngày PH: ??-??-1954

Hết hàng

Ngày PH: ??-10-1954

Hết hàng
© 2007-2012 Trang tin điện tử Viet Stamp | Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tầm tem Việt Stamp (VSC)