Tem Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Năm 1955

Thủ đô giải phóng

Mã số tem: 34-36

Ngày PH: 01-01-1955

Hết hàng

Ngày PH: 07-1955

Hết hàng
Cải cách ruộng đất

Mã số tem: 38-44

Ngày PH: ??-12-1955

Hết hàng
© 2007-2012 Trang tin điện tử Viet Stamp | Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tầm tem Việt Stamp (VSC)