Tem Việt Nam Cộng hòa - Năm 1955

Tem phạt: Con Rồng

Mã số tem: 44-47

Ngày PH: 06-06-1955

Hết hàng
Rùa thiêng

Mã số tem: 48-50

Ngày PH: 20-7-1955

Hết hàng
Con Phụng

Mã số tem: 51

Ngày PH: 07-09-1955

Hết hàng
Di cư

Mã số tem: 52-57

Ngày PH: 11-10-1955

Hết hàng
© 2007-2012 Trang tin điện tử Viet Stamp | Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tầm tem Việt Stamp (VSC)